Verftskrisen: Veike forslag fra Regjeringen

Høyre mener Regjeringens tiltak for å avhjelpe krisen i offshoreverftene er for veike og kommer for sent. Skal investeringene på norsk sokkel øke, er forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser en forutsetning. Det krever at Regjeringen allerede nå er villig til å gi forpliktende og konkrete signaler om de fremtidige rammebetingelsene.

Isteden for å legge til rette for nye investeringer og oppdrag til leverandørindustrien varslet statsråd Marit Arnstad i går støtte til utsatte lokalsamfunn. "Det er lite fremtidsrettet å gjøre ellers livskraftige lokalsamfunn avhengige av statlige almisser. Utfordringen er i steden å legge til rette for økte oljeinvesteringer og nye oppdrag til leverandørindustrien.", sier Høyres leder Jan Petersen.

Petersen reagerer også på olje- og energiminister Marit Arnstads krav til oljeindustrien om å få frem nye utbygginger: "Oljeselskapene er avhengig av å kjenne de fremtidige rammebetingelsene før de kan fatte investeringsbeslutninger. Regjeringen må derfor snarest konkretisere løftene om redusert CO2-avgift og reduserte statlige andeler i nye felt. Ethvert tiltak for å bedre norsk sokkels konkurransedyktighet og evne til å tiltrekke seg nye investeringer vil få Høyres støtte."

Høyre mener det er behov for en kombinasjon av tiltak som både kan avhjelpe den akutte krisen i verftsnæringen og sikre at norsk sokkel forblir et attraktivt investeringsområde i fremtiden. I en slik sammenheng er Regjeringens siste utspill ikke godt nok.
Sats på gasskraft
Petersen oppfordrer Arnstad til å følge opp anmodningen fra Senterpartiets fylkesordførerkandidater i Trøndelag og Møre og Romsdal som ønsker en massiv satsing på gasskraft og industriell utnyttelse av naturgass. Det vil gi nye oppdrag til leverandørindustrien.
Arbeiderpartiet må slutte å prate
Dersom Regjeringen ikke er i stand til å vise handlekraft, kan det bli nødvendig for Høyre og Arbeiderpartiet å gå sammen om å diktere rammebetingelsene på sokkelen. Da Høyre foreslo konkrete tiltak for å styrke norsk sokkels konkurranseevne stemte Arbeiderpartiet imot. I valgkampen har likevel Arbeiderpartiets ledelse lovet bedre rammebetingelser. Petersen utfordrer derfor Arbeiderpartiet til å gjøre ord om til handling og støtte Høyres forslag til forbedringer av rammebetingelsene på norsk sokkel. Det vil bidra til å styrke ordreinngangen til leverandørindustrien.
Høyre peker på følgende tiltak:
1. Reduksjon av CO2-avgiften med 30 pst.
2. Avvikling av produksjonsavgiften for å få frem nye investeringer
3. Slippe til nye selskaper, særlig på marginale felt.
4. Ingen SDØE-andeler i nye konsesjonsrunder (i første omgang i 16. runde).
5. Salg av SDØE-andeler for å gjøre sokkelen mer attraktiv for utenlandske selskaper.
6. I større grad slippe til utenlandske selskaper, og gi større operatørandeler.
7. Gi utslippstillatelse til de planlagte gasskraftverkene på Kårstø, Kollsnes og Skogn.
8. En gjennomgang av skattesystemet for bl.a. å motvirke de store kostnadsoverskridelsene.


Relaterte artikler