- Jeg utfordrer Djupedal til duell om kunnskap, kvalitet og krav!

- Jeg utfordrer Djupedal til duell om kunnskap, kvalitet og krav!

Øystein Djupedal, jeg utfordrer deg herved til duell om det norske offentlige utdanningssystemet! Slik åpnet Ine Marie Eriksen sitt innlegg på Høyres landsmøte.

Se video med Ine Marie Eriksen

Mitt våpen er disse seks punktene:

1. Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Tør du å gi fortsatt full åpenhet om alle sider ved skolen, også om læringsutbyttet og resultatene av de nasjonale prøvene? Tør du gi oss innsikt i hva som er resultatene av politikken din?

2. Vi vet etter hvert meget godt at den såkalte ”enhetsskolen” i Norge forsterker sosiale forskjeller, mens gode skoler i andre land utjevner sosiale forskjeller. Skolens oppgave er å gi alle like muligheter, uansett om foreldrene har hyllene fulle av bøker eller om de av ulike grunner ikke kan følge opp. Vi må gjøre elevene mindre avhengig av hjemmebakgrunnen sin og med det gi dem like muligheter til å lykkes. Vil du sørge for at elevene får leksehjelp på skolen?

3. På barnetrinnet mangler vi systematisk tilbakemelding til elevene basert på faglige prestasjoner. Det gjør at elevene blir taperne, fordi de ikke får klare beskjeder om hva som må gjøres for å prestere bedre. Vil du sørge for at elever på barnetrinnet får systematisk, skriftlig tilbakemelding basert på faglige kriterier?

4. I ditt partiprogram står det at SV er imot både karakterer og eksamen. Hvis det standpunktet får gjennomslag, betyr det mindre vekt på kunnskap og kvalitet og færre krav. Vil du på dette punktet se bort fra partiprogrammet ditt, og sørge for at elevene fortsatt får eksamen og karakterer?

5. Universiteter og høyskoler sliter allerede i dag med manglende forkunnskaper hos studentene. Spør landets universitets- og høyskolerektorer! De advarer sterkt mot at gjennomført videregående skole uavhengig av studieprogram skal gi en automatisk studierett. Vil du høre på rektorene og sikre at det også i fremtiden vil være reelle faglige krav til opptak ved høyere utdanningsinstitusjoner?

6. Du og din regjeringen kuttet Forskningsfondet med 25 milliarder kroner i forhold til den forrige regjeringens forslag. Det betyr 900 millioner kroner mindre til forskning neste år, og det betyr at vår evne til å kurere sykdommer eller utvikle nye næringer svekkes. Får du med deg Kristin Halvorsen på å rette opp kuttene i neste års budsjett?

Relaterte artikler