- Valget handler om Høyre eller Arbeiderpartiet

- Valget handler om Høyre eller Arbeiderpartiet

Høyre vil gjøre mer for dem som trenger det mest og mindre for dem som greier seg helt fint selv, sier Erna Solberg.

Høyres leder Erna Solberg trakk på dagens Sentralstyremøte i Drammen opp skillelinjene mellom Høyre og Arbeiderpartiet i denne valgkampen.

Sykehuskøene vokser. Bare siden i fjor har sykehuskøene økt med 20 000 mennesker. Det er 20 000 mennesker som er syke, som lever med smerter, som ønsker at de var friske og i jobb. 20 000 mennesker som er sviktet av Jens Stoltenberg.

- Alle skal med, sier Jens Stoltenberg. Hva da med de 700.000 menneskene i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet? Hvor var velferdsstaten da de trengte den som mest?"

Høyre vil gjøre mer for dem som trenger det mest og mindre for dem som greier seg helt fint selv.

Arbeiderpartiet gjør det stikk motsatte: satser mindre på velferd for dem som trenger det mest og mer for dem som greier seg godt på egen hånd.

Det er usosialt og uheldig for alle dem som trenger hjelp for å klare seg selv.

"Hva driver egentlig Arbeiderpartiet med i regjering?"

Forskjellen mellom en kommune som styres av Høyre og en som styres av Arbeiderpartiet er at vi tar hvert enkeltmenneske og hvert eneste menneske på alvor; vi leverer det vi lover og vi setter gode tjenester og fornøyde innbyggere over ideologiske kjepphester, sa Erna Solberg til Høyres sentralstyre.

Hele talen til Høyres sentralstyre er vedlagt.

Se Dagrevyen fra 17. aug 07

Relaterte artikler