Forslag om en mer fremtidsrettet jordbrukspolitikk

Forslag om en mer fremtidsrettet jordbrukspolitikk

Høyre fremmet onsdag 8. mai et omfattende forslag i Stortinget der det bes om at regjeringen fremmer en egen stortingsmelding om en fremtidsrettet jordbrukspolitikk.

Norsk jordbruket er i endring. Nedgangen i antall bruk og sysselsatte har vært jevn de siste 30 årene. Likevel er dyrket areal og matproduksjonen opprettholdt. Den teknologiske utviklingen er en viktig årsak til at det blir færre årsverk. Mer moderne måter å organisere arbeidet på gården og en utvikling i retning større bruk, er årsaker til at produksjonen opprettholdes samtidig som sysselsettingen går nedover. Dette er en utvikling de fleste næringer går gjennom.

- I årene fremover må det gjennomføres store investeringer i nye fjøs ved at det kommer krav til løsdrift i husdyrproduksjonen. Samtidig skjer det endringer i handelsvilkårene med EU, og vi står foran en mulig WTO-avtale med store konsekvenser for norsk jordbruk. Vi mener politikken må tilpasses realitetene. Det er 7 år siden Stortinget sist behandlet en sak om jordbrukspolitikken.

- Jeg savner en fremtidsrettet strategi for jordbruket ut fra de utviklingstrekk som skjer i næringen. I dag er det altfor mye fokus på småbruk. Statens tilbud i jordbruksforhandlingene bringer næringen enda lengre i retning av ineffektivitet og total subsidieavhengighet. Høyre vil ha en politikk for større frihet til fremtidsrettede investeringer og økt eiendomsrett for bonden, uttaler Stortingsrepresentant og Landbrukspolitisk talsmann for Høyre Torbjørn Hansen.

- Jordbruksforhandlingene er ikke et egnet redskap for å utvikle fremtidens jordbruk. Vi må behandle bønder som selvstendig næringsdrivende, ikke som offentlig ansatte, uttaler Torbjørn Hansen.

Forslaget slår fast at Høyre ønsker sikre en matproduksjon på dagens nivå, kulturlandskapet og et aktivt jordbruk over hele landet. Dokument 8-forslaget er vedlagt.Relaterte artikler