En trist avslutning i Genève

En trist avslutning i Genève

- En ny avtale i WTO er den største garantien for rettferdig internasjonal handel, samtidig som den vil være viktig for Norge. Alle taper på det bruddet som kom i går, sier Erna Solberg.

- Gårsdagen var en trist dag for verdens fattigste land, den var trist for norsk næringsliv, fiskeri- og oppdrettsbransjen og for landbruket, sier Erna Solberg om bruddet i WTO-forhandlingene.

- Og ikke minst var det en trist dag for de som tror på internasjonale løsinger og en verdenshandel preget av samarbeid og klare kjøreregler, fortsetter Solberg.

- Det finnes ingen konstruktive alternativ til den avtalen man har forhandlet om i syv år. Sammenbruddet kan få store konsekvenser i et allerede skjørt handelssystem og en verden preget av økonomisk nedgang, inflasjon og mulige finanskriser. Det er ingen vinnere, og de fattigste taper mest når de nå fortsatt nektes markedsadgang til de rike landene, sier Erna Solberg.

- Også Norge, med en eksportrettet økonomi som er avhengig av markedstilgang, hadde klar interesse av å få til en avtale i Genève. For norsk landbruk hadde en avtale gitt større forutsigbarhet i årene som kommer, som uansett vil måtte bli preget av omstilling.

- Alle taper på forhandlingsbruddet
Derfor er det viktig for Norge at man ikke gir opp, og Høyre deler utenriksministerens syn på viktigheten av fortsatte forhandlinger, samtidig som man må benytte de resultatene som kom ut av dette møtet. De fleste kommentatorer peker i dag på at dette kun er en utsettelse på en utvikling som før eller siden vil komme, sier Erna Solberg.

- Det er skremmende at globaliseringsmotstandere og enkelte landbruksorganisasjoner anser dette som en seier, og fortsatt velger å lukke øynene for det faktum at dette er en utviklingsrunde, hvor ambisjonene er en avtale hvor de fattigste landene får reell mulighet til å delta i verdenshandelen. Forhandlingene i Genève har vist at det ikke lenger er store multinasjonale selskaper, EU eller USA de fattigste landene frykter, men at kinesiske produkter skal utkonkurrere egen industri.

- En ny avtale i WTO er den største garantien for rettferdig internasjonal handel, samtidig som den vil være viktig for Norge. Alle taper på det bruddet som kom i går, avslutter Solberg.

 

Relaterte artikler