Vi står foran økonomiske nedgangstider

Vi står foran økonomiske nedgangstider

- Bedriftene står overfor store likviditetsproblemer i tiden fremover, så ideen om å skjerpe skattetrykket er særdeles dårlig, sa konsernsjef Trond Reinertsen på Høyres åpne seminar om finanskrisen.

Høyres stortingsgruppe arrangerte tirsdag 21. oktober til åpent seminar om "Hva betyr finanskrisen for norsk næringsliv og norsk næringspolitikk?". Norge står foran økonomiske nedgangstider med stor usikkerhet i tiden som kommer.

Innlederne på seminaret var Elisabeth Holvik, sjeføkonom Glitnir, Trond Reinertsen, konsernsjef i E. A. Smith, Knut Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri, Bente Landsnes, børsdirektør og Eilev S. Jensen, forsker ved SSB.

Nei til skatteskjerpelser
- Finanskrisen kommer til å forplante seg, og også merkes for kommune-Norge. Politikerne må gjøre det de kan for å skape tillit, og ha en beredskap for de verst tenkelige utfall av den krisen vi nå er inne i, sa Elisabeth Holvik fra Glitnir.

Hun poengterte at hun var helt enig med Høyre i at regjeringen bør droppe ideen om skatteskjerpelser, slik det er lagt opp til i forslag til statsbudsjett for 2009.

Her fikk hun tydelig støtte fra Trond Reinertsen fra E. A. Smith.

- Bedriftene står overfor store likviditetsproblemer i tiden fremover, så ideen om å skjerpe skattetrykket er særdeles dårlig, sa han.

Han brukte ellers store deler av sitt innlegg til å understreket alvoret i situasjonen, og hvor viktig det nå er å sikre et lånemarked som fungerer.

Langvarig nedgang
- Vi står foran en langvarig internasjonal konjunkturnedgang med svakere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet, sa Eiliv Jensen fra SSB.

- Alle bedrifter sitter nå og tenker på hvordan de skal spare, supplerte børsdirektør Bente Landsnes.

Hun viste til at norsk næringsliv har en stor utfordring i å hente inn nye penger, og viste blant annet til et dramatisk fall i volumet på emisjoner blant bedrifter på Oslo Børs. I 2007 var de samlede emisjoner på 53,7 milliarder kroner, mens totalbeløpet så langt i år er på 12,1 milliarder kroner.

Landsnes fremhevet også effekten av finanskrisen på verdien av selskapene på Oslo Børs. I april i år var samlet verdi på cirka 2200 milliarder kroner, mens den nå i oktober var sunket til cirka 1000 milliarder.

Vil måtte komme flere tiltak
Norske myndigheter har gått svært forsiktig frem så langt. Det kommer til å måtte komme flere tiltak, understreket Knut Sunde fra Norsk Industri.

- Aktivitetsnivået i norsk økonomi og næringsliv kommer til å gå ned. Industrien i det brede lag vil rammes gradvis, og det vil være behov for å stimulere realøkonomien i tiden som kommer, sa Sunde.

Relaterte artikler