- Alvorlig og uakseptabelt

- Alvorlig og uakseptabelt

- Dette tilspisser en allerede svært spent situasjon i Midtøsten, og vi kan få en meget uheldig eskalering av konfliktnivået i regionen, sier Ine Eriksen Søreide.

- Dette er en meget alvorlig hendelse, og vi beklager på det sterkeste tapene av menneskeliv, sier leder av utenrikskomiteen Ine Eriksen Søreide etter at Israel bordet hjelpefartøyene på vei til Gaza.

- Man må få full klarhet i nøyaktig hva som har skjedd og alle detaljene i hendelsesforløpet. Vi forutsetter at Israel selv vil granske dette, men det er også et behov for en full uavhengig granskning - så raskt som overhode mulig. Det må være prioritert nå, sier Ine Eriksen Søreide.

- Den militære maktbruken fra Israelsk side overfor sivile er uproporsjonal og uakseptabel, uavhengig av eventuelle provokasjoner og handlinger fra de som var om bord på skipene.

Israelske militære har nå bekreftet nå at de bordet i internasjonalt farvann.

- Det gjør situasjonen enda mer alvorlig, ikke minst folkerettslig. Dette tilspisser en allerede svært spent situasjon i Midtøsten, og vi kan få en meget uheldig eskalering av konfliktnivået i regionen, sier Eriksen Søreide.- Den humanitære situasjonen i Gaza er svært vanskelig. Israel, men også Egypt, har et klart ansvar for å tillate at humanitær nødhjelp og varer nå kommer inn til Gazas befolkning. Dagens sperringsregime kan ikke opprettholdes lenger. 

Relaterte artikler