Høyres reaksjoner på fagbudsjettene for 2012

Her er reaksjonene fra Høyre på regjeringens fagbudsjetter.

Høyre savner tiltak for kunnskap og konkurransekraft

Høyre savner tiltak for kunnskap og konkurransekraft

- Regjeringens budsjett gjør Norge enda mer avhengig av oljeinntektene. Bedriftenes konkurranseevne vil bli ytterligere svekket i 2012, og det er for liten satsing på kunnskap og innovasjon. Høyre vil trygge fremtiden ved sørge for mer kunnskap og bedre konkurransekraft.

- Trontalen inneholder ikke ett ord om kunnskap

- Trontalen inneholder ikke ett ord om kunnskap

Erna Solberg mener trontalen bærer bud om at kunnskap forsvinner som satsing. - Jeg hadde håpet på et tydelig varsel om at regjeringen ville sørge for trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft, sier Høyres leder.

Vil gjøre læreryrket til et drømmeyrke

Vil gjøre læreryrket til et drømmeyrke

I 2030 skal vi rekruttere lærere blant de beste elevene fra videregående skole. En god lærer er helt avgjørende for hvor mye elevene lærer på skolen. Derfor vil Høyre gjøre læreryrket til Norges drømmeyrke. - Gjennom topp utdannelse, etterutdanning og nye karriereveier vil vi gjøre læreryrket til det yrket norske ungdommer drømmer om, sier Erna Solberg.

Høyre reduserer eiendomsskatten

Høyre reduserer eiendomsskatten

I et oppslag i Aftenposten 15. august står det at halvparten av Høyre- og FrP-styrte kommuner har innført eiendomsskatt. Dette er feil. Tall fra SSB/Kostra viser at Høyre-styrte kommuner i snitt har redusert eiendomsskatten med 10 prosent siden 2007. – Mens eiendomsskatten samlet sett øker i Ap-styrte kommuner, går den ned i Høyrestyrte. Det viser at det betyr noe hvem som styrer kommunen, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner.

Høyre sikrer kvalitet i omsorgen

Høyre sikrer kvalitet i omsorgen

For å sikre kapasitet, kvalitet og kompetanse i omsorgssektoren vil Høyre bidra til etter- og videreutdanning av 11 500 flere helseansatte. - Å satse på videreutdanning av helseansatte er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre kvalitet i omsorgen, forklarer Erna.

Uferdig Ungdomsskolemelding

Uferdig Ungdomsskolemelding

- Ungdomskolemeldingen som regjeringen la frem fredag etterlater flere spørsmål enn den gir svar, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

Om Osama bin Ladens død

Om Osama bin Ladens død

- Det er en svært gledelig nyhet at al-Qaida-lederen Osama bin Laden nå endelig er innhentet og drept av amerikanerne. Det er utvilsomt et stort tilbakeslag for internasjonale terrorister, men dette betyr ikke slutten for terrorfaren, sier lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomitè, Ine Eriksen Søreide.

Høyres syn på Datalagringsdirektivet

Høyres syn på Datalagringsdirektivet

Høyres utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv.

Forenklingsbløff rammer 42 000 selskaper

- Da regjeringen slo på stortromma om bortfall av revisjonsplikten for små selskaper (AS) før jul trodde man at dette gjaldt over 130.000 selskaper. Men regjeringen har strammet inn på oppløpet og 42.000 AS som trodde de fikk julepresang av regjeringen får seg nå en negativ overraskelse, sier Høyres Arve Kambe.