Høyres reaksjoner på fagbudsjettene for 2012

Her er reaksjonene fra Høyre på regjeringens fagbudsjetter.

Utdanning og forskning

Regjeringen svikter lærerne - les mer

Frykter for kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren - les mer

Forskningsbudsjett uten ambisjoner - les mer

 

Politi og justis

Fortsatt trange budsjetter for politidistriktene - les mer

Høyre vil ha en bred gjennomgang av politiets ressurser og bemanning - les mer

  

Næringspolitikk

Regjeringen svikter nøkkelnæringene - les mer

 

Samferdsel

På tide å tenke nytt - les mer

 

Helse og omsorg

Usikkerhet i helsevesenet - les mer

 

Kommunene

Kommunene sitter igjen med svarteper - les mer

 

Familie og kultur

Flere barn uten barnehageplass og et dårligere barnehagetilbud - les mer

Frivilligheten ført bak lyset - les mer

 

Forsvar og utenriks

Budsjettet gir ingen reell balanse i Forsvaret - les mer

Regjeringen mangler fortsatt fokus i utviklingspolitikken - les mer

 

Arbeid og sosial

Regjeringen er altfor passiv på arbeidslivsfeltet - les mer

Handlingsplanen for funksjonshemmede i arbeidslivet - les mer

 

Energi og miljø

Satser ikke på vekstfaktorene - les mer

Regjeringen nedprioriterer det klassiske naturvernet - les mer

Relaterte artikler